Marketing Online P1 – Tổng hợp các phương án chiến lượt Marketing online bạn nên biết

Marketing tryền thống hay online đều có rất nhiều hạng mục mà các bạn có thể lựa chọn các giair pháp tốt nhất để triển khai. Quan trọng là các bạn có biết sự tồn tại của các lựa chọn đó hay không và mức độ hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp để mà triển.

Hôm nay tôi sẽ giúp bạn điều đó bằng việc liệt kê các hạng mục trong mảng marketing online
1/ SEO
2/ Facebook fanpage/cá nhân
3/ Instagram
4/ Zalo cá nhân ( ko phải zalo page )
5/ Facebook group/forum chuyên ngành
6/ Kênh Youtube
7/ Linkied – và các trang tuyển dụng

Hết phần 1

❤❤❤ Music By ❤❤❤
‘Song Title (s)”
Jay Man – OurMusicBox
http://www.youtube.com/c/ourmusicbox